Disclaimer

One Street Media, met KvK-nummer 57492735, hierna ‘One Street Media’, wil u hartelijk welkom heten op de website http://wesleyonline.nl (hierna: website).

Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. One Street Media kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door One Street Media zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico.

One Street Media zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van diensten, kan fouten bevatten of achterhaald zijn. One Street Media is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of de door One Street Media verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van fouten of achterhaalde informatie kan dus ook geen overeenkomst tussen u en One Street Media tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort One Street Media dat graag via e-mailadres contact@wesleyonline.nl

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele eigendomsrechten van One Street Media of die van licentiegevers. One Street Media behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via contact@wesleyonline.nl aanvragen.

Mocht het zo zijn dat One Street Media per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het One Street Media dan weten via contact@wesleyonline.nl. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat One Street Media verplicht is tot enige schadevergoeding.